โปรโมชั่น

สลาก2ปี 66

ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

ลุ้นสนุก สุขแบบอัพ กับสลากออมสิน 2 ปี

ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ลุ้นรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล      

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Youth Salak 731

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

ถูกใจวัยเรียน ออมสินชวนออม แถมได้ลุ้นรับรางวัลเพื่อการศึกษากับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี Youth Salak

  รายละเอียดหลักเกณฑ์   หลักเกณฑ์ รายละเอียด ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุ 7 – 22 ปี (นับจากปี พ.ศ.) อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง) หน่วยละ 20 บาท รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.06 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.30 ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก 1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.05 บาทต่อหน่วย 2. ฝากครบ 3 เดือน  ไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยติดสปีด สูงทันใจ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 731

ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

ดอกเบี้ยติดสปีด สูงทันใจ ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

  รายละเอียดเงินฝาก : เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.70 ต่อปี) ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร การลงรับดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Tops Premier Creat731

ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2566

Tops Online รับส่วนลด 200 บาท สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตออมสิน World Elite, Prestige

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน World Elite, Prestige รับส่วนลด 200 บาท เมื่อช็อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป ที่ Tops Online  เงื่อนไขสำหรับคูปองส่วนลดพิเศษ เฉพาะกลุ่มลูกค้า GSB (World Elite, Prestige) เงื่อนไขรายการ: สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้า World Elite, Prestige ยอดซื้อ 2,500 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Thumb บัตรเครดิตออมสิน ใจดี เติมน้ำมันฟรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ธ.ค. 2566

บัตรเครดิตออมสิน ใจดี เติมน้ำมันฟรี 500 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่บัตรอนุมัติ จำกัด 500 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2566   เงื่อนไขกิจกรรม ผู้ที่สมัครใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2566 (ทั้งนี้ การส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องได้รับการอนุมัติบัตรภายในวันที่ 12 มกราคม 2567) และใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรเท่านั้น กิจกรรมนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน หรือเคยมีบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยกเลิก จำกัดการรับ Give [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ

สบายใจ 731

บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

เจ็บแค่ไหน รายได้ไม่สะดุด ปักหมุดที่ บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์

บัตรออมสินเดบิต สมาร์ทแคร์ ถึงต้องหยุดงานถึงต้องหยุดขาย ชีวิต ก็ยังเบิกบานได้

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
แลกสลากออนไลน์ 2565 Final 2 Creat 222

GSB Reward Point แลกสลากออมสินพิเศษดิจิทัล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้ GSB Reward Point 1000 คะแนน แลก สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท (*แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน 10 หน่วย มูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.30 0.40
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.40 0.45
ประจำ 3 เดือน 0.95 0.85
ประจำ 6 เดือน 1.05 0.85
ประจำ 12 เดือน 1.45 1.05
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.900
MOR 6.745
MRR 6.995
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 35.01 35.66
EUR 37.77 38.84
GBP 43.99 45.56
CNY 4.45 4.95
JPY 0.2380 0.2475