โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

สลาก2ปี 66

ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

ลุ้นสนุก สุขแบบอัพ กับสลากออมสิน 2 ปี

ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ลุ้นรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล      

โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Youth Salak 731

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

ถูกใจวัยเรียน ออมสินชวนออม แถมได้ลุ้นรับรางวัลเพื่อการศึกษากับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี Youth Salak

  รายละเอียดหลักเกณฑ์   หลักเกณฑ์ รายละเอียด ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุ 7 – 22 ปี (นับจากปี พ.ศ.) อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง) หน่วยละ 20 บาท รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.06 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.30 ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก 1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.05 บาทต่อหน่วย 2. ฝากครบ 3 เดือน  ไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย [...]

โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยติดสปีด สูงทันใจ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 731

ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

ดอกเบี้ยติดสปีด สูงทันใจ ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

  รายละเอียดเงินฝาก : เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.70 ต่อปี) ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร การลงรับดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

โปรโมชัน & สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content