ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่น

banner banner
Greenbiz 731

สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ

สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Reopen731

สินเชื่อ GSB ReOpen

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Bcg 731

สินเชื่อ GSB For BCG Economy

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร สนับสนุนกิจการที่มีโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Softloan เพื่อการปรับตัว 731

โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อการปรับตัว

เพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยสอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal)
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
มีที่ มีเงิน 731

สินเชื่อ มีที่ มีเงิน

แค่มีที่ ก็มีเงิน สินเชื่อมีที่ มีเงิน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content