ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่น

banner banner
file name

มาตรการแก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจ SMEs* (รหัส 21) วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
file name

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
file name

มาตรการแก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจ SMEs* (รหัส 20) วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Greenbiz 731

สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ

สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Reopen731

สินเชื่อ GSB ReOpen

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Bcg 731

สินเชื่อ GSB For BCG Economy

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร สนับสนุนกิจการที่มีโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content