บริการสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

banner banner

บริการสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารออมสินเปิดให้บริการการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง กับระบบGSB e- LG ของธนาคารออมสิน

บริการออกหนังสือค้ำประกัน

เพื่อค้ำประกันให้ลูกค้าของธนาคาร ต่อส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐและเอกชน

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

ธนาคารออมสิน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนำเข้า/ธุรกิจส่งออก และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
Skip to content