จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.139/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ธนาคารออมสินและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสิน ทางโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,000,000.00 15,000,000.00 28 ส.ค. 2566
test 23 ส.ค. 2566
พรบ.1-บด.005/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,264,200.00 5,262,818.00 18 ส.ค. 2566
พณ.พ.210/2566
ประกาศราคากลาง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,200,000.00 7,200,000.00 17 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.077/2566)
จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าวการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ แก่สมาชิกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,690.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,690.00 17 ส.ค. 2566
พรบ.1-จ.020/2566
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์บริการทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,903,228.04 1,903,228.04 17 ส.ค. 2566
พรบ.1-บด.025/2566
ประกาศราคากลาง จ้างทำธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน เพื่อประดับ ณ อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,987,200.00 1,987,200.00 17 ส.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 324/2566
จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
7,200,000.00 17 ส.ค. 2566
พรบ.1-บด.025/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน เพื่อประดับ ณ อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,987,200.00 1,987,200.00 17 ส.ค. 2566
พณ.พ.147/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ Promptpay สำหรับพัฒนาระบบงาน GSB Promptpay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,150,196.50 1,150,196.50 17 ส.ค. 2566